הסוכנות היהודית
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ