אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
דו"ח חודשי 01.2014
דו"ח חודשי 02.2014
דו"ח חודשי 03.2014
דו"ח חודשי 04.2014
דו"ח חודשי 05.2014
דו"ח חודשי 06.2014
דו"ח חודשי 07.2014
דו"ח חודשי 08.2014
דו"ח חודשי 09.2014
דו"ח חודשי 10.2014
דו"ח חודשי 11.2014
דו"ח חודשי 12.2014
דו"ח חודשי 01.2015
דו"ח חודשי 02.2015
דו"ח חודשי 03.2015
דו"ח חודשי 04.2015
דו"ח חודשי 05.2015
דו"ח חודשי 06.2015
דו"ח חודשי 07.2015
דו"ח חודשי 08.2015
דו"ח חודשי 09.2015
דו"ח חודשי 10.2015
דו"ח חודשי 11.2015
דו"ח חודשי 12.2015
דו"ח חודשי 01.2016
דו"ח חודשי 02.2016
דו"ח חודשי 03.2016
דו"ח חודשי 04.2016
דו"ח חודשי 05.2016
דו"ח חודשי 06.2016
דו"ח חודשי 07.2016
דו"ח חודשי 08.2016
דו"ח חודשי 09.2016
דו"ח חודשי 10.2016
דו"ח חודשי 11.2016
דו"ח חודשי 12.2016
דו"ח חודשי 01.2017
דו"ח חודשי 02.2017
דו"ח חודשי 03.2017
דו"ח חודשי 04.2017
דו"ח חודשי 05.2017
דו"ח חודשי 06.2017
דו"ח חודשי 07.2017
דו"ח חודשי 08.2017
דו"ח חודשי 09.2017
דו"ח חודשי 10.2017
דו"ח חודשי 11.2017
דו"ח חודשי 12.2017
דו"ח חודשי 01.2018
דו"ח חודשי 02.2018
דו"ח חודשי 03.2018
דו"ח חודשי 04.2018
דו"ח חודשי 05.2018
דו"ח חודשי 06.2018
דו"ח חודשי 07.2018
דו"ח חודשי 08.2018
דו"ח חודשי 09.2018
דו"ח חודשי 10.2018
דו"ח חודשי 11.2018
דו"ח חודשי 12.2018
דו"ח חודשי 01.2019
דו"ח חודשי 02.2019
דו"ח חודשי 03.2019
דו"ח חודשי 04.2019
דו"ח חודשי 05.2019
דו"ח חודשי 06.2019
דו"ח חודשי 07.2019
דו"ח חודשי 08.2019
דו"ח חודשי 09.2019
דו"ח חודשי 10.2019
דו"ח חודשי 11.2019
דו"ח חודשי 12.2019
דו"ח חודשי 01.2020
דו"ח חודשי 02.2020
דו"ח חודשי 03.2020