אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוחות שנתיים 2019
דוחות שנתיים 2018
דוחות שנתיים 2017
דוחות שנתיים 2016
דוחות שנתיים 2015
דוחות שנתיים 2014
דוחות שנתיים 2013
דוחות שנתיים 2012
דוחות שנתיים 2011
דו"ח שנתי 2010
דוחות רבעוניים 2013
דוחות רבעוניים 2014
דוחות רבעוניים 2015
דוחות רבעוניים 2016
דוחות רבעונים 2017
דוחות רבעונים 2018
דוחות רבעוניים 2019
דוחות רבעוניים 2020
הוצאות ישירות
דוחות רבעוניים 2021
דוחות שנתיים 2020
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
הוצאות ישירות 12.2011
הוצאות ישירות 06.2012
הוצאות ישירות 12.2012
הוצאות ישירות 06.2013
הוצאות ישירות 12.2013
הוצאות ישירות 06.2014
הוצאות ישירות 12.2014
הוצאות ישירות 06.2015
הוצאות ישירות 12.2015
הוצאות ישירות 06.2016
הוצאות ישירות 12.2016
הוצאות ישירות 06.2017
הוצאות ישירות 12.2017
הוצאות ישירות 06.2018
הוצאות ישירות 12.2018
הוצאות ישירות 12.2019
הוצאות ישירות 12.2020
הוצאות ישירות 12.2021