אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
צדדים קשורים
הערכות וטיפול בחובות בעיתיים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
דוח צדדים קשורים 03.2013
דוח צדדים קשורים 06.2013
דוח צדדים קשורים 12.2013
דוח צדדים קשורים 03.2014
דוח צדדים קשורים 06.2014
דוח צדדים קשורים 09.2014
דוח צדדים קשורים 12.2014
דוח צדדים קשורים 03.2015
דוח צדדים קשורים 06.2015
דוח צדדים קשורים 12.2015
דוח צדדים קשורים 03.2016
דוח צדדים קשורים 06.2016
דוח צדדים קשורים 09.2016
דוח צדדים קשורים 12.2016
דוח צדדים קשורים 03.2017
דוח צדדים קשורים 06.2017
דוח צדדים קשורים 09.2017
דוח צדדים קשורים 12.2017
דוח צדדים קשורים 03.2018
דוח צדדים קשורים 06.2018
דוח צדדים קשורים 09.2018
דוח צדדים קשורים 12.2018
דוח צדדים קשורים 12.2019
דוח צדדים קשורים 12.2020
דוח צדדים קשורים 12.2021