אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
תשואות 2013
מרכיבי תשואה ותרומתם
הכרעות עקרוניות
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  

תיבת מייל הייעודית לעניין חוזר ההכרעה:  sochnutich@jafi.org

תשואות יומיות שנת 2008
תשואות יומיות שנת 2009
תשואות יומיות שנת 2010
תשואות יומיות שנת 2011