אודות הקופה
מדיניות ונהלים
תשואות ודמי ניהול
הרכב נכסים
דוחות כספיים
דוח חודשי
אסיפות כלליות
מידע לעמיתים
הורדת טפסים
שירות לקוחות
  
אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי
מדיניות הצבעה באסיפות כלליות
מדיניות הצבעה אנטרופי
נספח עדכון מדיניות הצבעה 2015 אנטרופי
אסיפות כלליות עד 03.2016
אסיפות כלליות מ 01.04.2016 עד 26.02.2018
אסיפות כלליות מ 25.08.2016 עד 20.08.2018
אסיפות כלליות מ 20.11.2016 עד 13.11.2018
אסיפות כלליות מ 04.09.2017 עד 04.09.2019
אסיפות כלליות מ 26.05.2018 עד 26.05.2020